Hiển thị các bài đăng có nhãn No Internet. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn No Internet. Hiển thị tất cả bài đăng

20/07/2018

Khi mất tín hiệu cả wifi và mạng dây?

Khi mất tín hiệu cả wifi và mạng dây?

Khi gặp sự cố khách hàng thực hiện thao tác sau: Với trường hợp này khách hàng rút nguồn cả modem và router khoảng 30s-1p sau đó cắm lạ...