25/09/2018

Thanh toán cước - Thanh toán trực tuyến

Chỉ cần một vài bước đơn giản, bạn có thể thanh toán các dịch vụ của VTVcab một cách nhanh nhất. Áp dụng cho nhiều thẻ thanh toán/ứng dụng thanh toán khác nhau, trên toàn quốc.

Thanh toán trực tuyến qua website VTVcab: https://paygate.vtvcab.vn/

Ngoài ra, quý khách có thể thanh toán qua hệ thống ngân hàng và nhiều ứng dụng như: