24/05/2018

Thông báo phát sóng kênh Truyền hình Nghệ An HD trên hệ thống số VTVcab

Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) thông báo:

Từ ngày 21/04/2018, Truyền hình Cáp Việt Nam phát sóng kênh mới trên hệ thống số VTVcab toàn quốc, cụ thể như sau:

- Phát sóng kênh Truyền hình Nghệ An HD tín hiệu HD tại vị trí số 79, tần số 810 Mhz

Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết.