Hiển thị các bài đăng có nhãn Một số kênh bị mất tiếng thì phải làm gì?. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Một số kênh bị mất tiếng thì phải làm gì?. Hiển thị tất cả bài đăng

20/07/2018

Một số kênh bị mất tiếng thì phải làm gì?

Một số kênh bị mất tiếng thì phải làm gì?

Khi gặp lỗi này quý khách hàng làm theo hướng dẫn sau: - Kiểm tra hệ tiếng của kênh đó đã ở đúng chế độ B/G hay 5.5 chưa - Kiểm tra kê...

Đăng ký

Đăng ký
Đăng ký

Facebook

Facebook
Facebook

Live chat

Live chat
Tư vấn

Tổng đài

Tổng đài
Hotline