Hiển thị các bài đăng có nhãn Xử lý như thế nào khi gặp lỗi mất tín hiệu?. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xử lý như thế nào khi gặp lỗi mất tín hiệu?. Hiển thị tất cả bài đăng

20/07/2018

Xử lý như thế nào khi gặp lỗi mất tín hiệu?

Xử lý như thế nào khi gặp lỗi mất tín hiệu?

Khi gặp lỗi mất tín hiệu, quý khách hàng làm theo hướng dẫn sau: - Kiểm tra lại dây Jack cắm sau tivi (lỏng, tuột, đứt…), bộ chia - Kiểm t...

Đăng ký

Đăng ký
Đăng ký

Facebook

Facebook
Facebook

Live chat

Live chat
Tư vấn

Tổng đài

Tổng đài
Hotline